Licenties

(1) GRATIS DOWNLOADS

Gratis downloads van elke beat geproduceerd door ‘Eufame’ bevatten geen artistieke, commerciële, winstgevende of wetgevende rechten op de beat.
Die versies zijn alleen voor niet-winstgevend gebruik, wat alleen betekent voor demonstratietracks.
Het is toegestaan ​​om tracks (opgenomen via gratis gedownloade beats) te uploaden op internetpagina’s zoals Reverbnation, Soundcloud, Facebook, Soundclick of Youtube, enz.
Bij het uploaden of presenteren (alleen voor demonstratief gebruik!), Moet altijd krediet worden gegeven in een geschreven vorm naar ‘Eufame’ (voorbeeld: Beat by Eufame – Eufame.com) (bijvoorbeeld in de nummerbeschrijving of titel van het nummer).
Je mag het nummer op een gratis mixtape plaatsen als het alleen voor promotioneel gebruik en strikt voor niet-winstgevende doeleinden is.
Als u uw nummer op een album wilt zetten, of fysieke kopieën wilt maken of uw muziek in welke vorm dan ook wilt verkopen, moet u ten minste een leasinglicentie of een hogere licentie aanschaffen die geschikt is voor uw behoeften.
De betekenis van gratis downloads is om een ​​liedje voor jezelf te maken, om eerst opnames te maken en om te zien of het liedje goed werkt en het waard is om te investeren in een van de licentietypen. Het is niet toegestaan ​​om winst te maken met gratis downloadversies. Geen dvd-, geen cd-, geen tv-, geen radio-streams of airplay toegestaan! Geen inkomsten genereren met video’s of enige vorm van audio toegestaan. Verder is het niet toegestaan ​​om veranderingen in de beat aan te brengen of een van de gebruikte tags te verwijderen of delen van de beat te mixen (beat-drops).
Het kopiëren, verspreiden, uploaden of rippen van audiomateriaal (bijv. Beat, tag, geluiden, instrumenten, drums, etc.) in een andere vorm dan toegestaan ​​in deze overeenkomst is ten strengste verboden en wordt op geen enkel moment getolereerd! Het downloaden van een getagde beat behoudt geen rechten voor de beat voor enige vorm van toekomstige licenties.
De persoon die zich niet aan deze regels houdt, wordt waarschijnlijk geconfronteerd met een rechtszaak wegens inbreuk op het auteursrecht.

2) LEASINGRECHTEN (Standaard lease)

(Indien van toepassing) – Ook bekend als niet-exclusieve rechten, verleent de aankoop van een leasinglicentie de klant beperkte artistieke, commerciële en wetgevende rechten op de overeenkomstige beat (s) voor één enkel winstgevend / commercieel gebruik ( bijv. album, EP, enkele of mix-tape) op elk fysiek of digitaal medium zoals CD’s, DVD’s, Blu-ray Discs, LP’s, Cassettes, USB-Sticks of digitale verkoop (bijv. iTunes, Google Play, enz.) met een oplage van maximaal 5.000 verkoopeenheden, allemaal royaltyvrij. Als dit verkooppunt wordt bereikt en / of verdere verkoop gewenst is, moeten verdere rechten met een nieuwe verkooplimiet worden verkregen met een nieuwe licentie of licentie-upgrade (als de beat nog niet is verkocht met exclusieve rechten en nog steeds beschikbaar is) .

Als de beat niet langer beschikbaar is en wordt aangeboden voor enige vorm van licentie en / of gemarkeerd als verkocht, kunnen licentiehouders van elk type niet-exclusieve rechten hun huidige licentie upgraden naar de hoogst beschikbare niet-exclusieve licentie zoals een professionele lease, enz. Als er geen exclusieve rechten meer beschikbaar zijn, heeft dit geen invloed op de licentiehouders om hun niet-exclusieve licentie (s) te upgraden naar de hoogste vorm van niet-exclusieve licentie (s).

Zodra de Licentienemer het toegestane aantal verkopen en andere limieten met betrekking tot zijn licentieovereenkomst heeft bereikt, kunnen er geen verkopen meer worden gedaan nadat de verkooplimiet is bereikt. Licentienemer stemt er uitdrukkelijk mee in zijn nummer te verwijderen van marktplaatsen, winkels, enz.

Om te voorkomen dat het nummer continu wordt verkocht of er inkomsten mee wordt gegenereerd. Een lease-licentie (niet-exclusief) wordt geleverd als een gemengd, tag-vrij WAV-bestand, MP3-bestand en een contract / factuur, waarin de gebruiksrechten en details van de aankoop worden vermeld. Een beat kan tegelijkertijd aan meer dan één persoon worden verhuurd totdat de exclusieve rechten op de beat zijn verkocht. Zodra een beat is verkocht met exclusieve rechten, is deze niet langer beschikbaar voor enige vorm van leasing en licenties, behalve voor het upgraden van eerder verkochte niet-exclusieve licenties naar een hogere niet-exclusieve licentie. Eerdere leasing / niet-exclusieve rechten die zijn verkocht voordat de beat exclusief werd verkocht, worden niet beïnvloed en blijven geldig totdat de toepasselijke verkooplimiet is bereikt. Het leasen van een beat maakt de licentiehouder niet de enige eigenaar van de beat, noch verleent de licentiehouder enige administratieve rechten op de beat met betrekking tot juridische acties tegen andere licentiehouders of iemand die een van de composities gebruikt door Eufame Productions (Eufame, Eufame Beats gebruikt) , Opwarmen beats).

Het is de licentienemer niet toegestaan ​​om winstgevende radio-, video- of televisie-uitzendingen te krijgen of om het nummer uit te voeren op commerciële / winstgevende shows met een licentie voor huurrechten. Hiertoe moet de licentienemer exclusieve rechten op de beat bezitten of een hogere niet-exclusieve licentie zoals ‘premium lease-rechten’, professionele lease-rechten ‘of’ onbeperkte lease-rechten ‘, afhankelijk van het type gebruik dat hij op de markt wil brengen en distribueren. nummer (s) over de beat (s).

De licentiegever verbiedt uitdrukkelijk doorverkoop of enige andere distributie van de composities van de producent, hetzij zoals deze bestaan, hetzij enige wijziging daarvan. U (de licentiehouder) mag geen melodieën, instrumenten, drumprogrammering of alle verkochte producten of de bijbehorende rechten aan een andere persoon of derde partij verkopen, lenen, verhuren, leasen, toewijzen, remixen, herschikken, verwijderen of alle verkochte producten of de overeenkomstige rechten overdragen ( bijvoorbeeld – Recordlabel, een ander productiebedrijf, een andere producent, een andere artiest), of voor gebruik in een concurrerend product. Dit sluit bedrijven uit waarvan de licentienemer ten minste 50% van de aandelen bezit. De licentienemer begrijpt dat de licentiegever 100% auteursrecht en eigendom van de originele instrumentale samenstelling behoudt.

Licentienemer mag geen beatcomposities als achtergrondelement gebruiken in tv-, film- en dvd- / computerspelprojecten zonder schriftelijke toestemming en een afzonderlijke licentieovereenkomst. Licentiehouder moet op alle producties en producten de naam van de producent (Eufame) vermelden. Licentienemer stemt ermee in om de naam van de producent weer te geven op alle fysieke media of in webpresentatie van een deel (bijv. Vooraf luisteren) of som van de originele instrumentale compositie waarvoor een licentie is verleend in deze overeenkomst. Inclusief maar niet beperkt tot CD’s, CD-hoesjes, cassettebandjes, LP’s, kaarten, enz. (Voorbeeld credits: ‘Beat prod. By Eufame’ of ‘Muziek geproduceerd door Eufame (Eufame.com)’ … Muziek © 2018 Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. Alle weergegeven of downloadbare MP3-bestanden moeten ‘Beat by Eufame’ bevatten in de bestandsnaam. Verder zijn RECHTEN onderworpen aan registraties in punten (8) – (13).

(3) PREMIUM LEASING RECHTEN (Premium Lease)

(Indien van toepassing) – Dezelfde beperkingen als in punt (2) LEASING RECHTEN, maar inclusief de volgende verschillen: Een premium lease wordt geleverd als een gemengd tag-vrij WAV-bestand, tag-vrije MP3 -bestand en de bijbehorende afzonderlijke track-lijnen in WAV-formaat (ook bekend als tracked outs) samen met een licentieovereenkomst / ontvangstbewijs, met vermelding van de gebruiksrechten en details van de aankoop. In plaats van een toegestane oplage van maximaal 5.000 verkoopeenheden voor HUURRECHTEN, staan ​​premium leasingrechten tot 10.000 totale verkoopeenheden toe. Naast deze toegestane verkoopeenheden (fysieke of digitale verkoop van nummers) die tellen als 1 winstgevend project, mag de klant / licentiehouder de beat (s) gebruiken voor nog 1 winstgevend project, hetzij voor openbare uitvoeringen zoals winstgevende live shows, of voor inkomsten genererende (winstgevende) video’s (bijv. YouTube, etc.). Licentienemer mag in totaal maximaal $ 2000 verdienen via live shows of video’s met inkomsten. Licentiehouder mag de inkomsten splitsen voor beide soorten openbare uitvoeringen. Zodra de licentiehouder de limiet van zijn toegestane verkoopeenheden en toegestane totale inkomsten heeft bereikt, en / of verdere verkoop gewenst is, moeten verdere rechten met een nieuwe verkooplimiet worden verkregen met een nieuwe licentie of licentie-upgrade (als de beat nog niet is verkocht met exclusieve rechten en is nog beschikbaar). Als de beat niet langer beschikbaar is en wordt aangeboden voor enige vorm van licentie en / of gemarkeerd als verkocht, kunnen licentiehouders van elk type niet-exclusieve rechten hun huidige licentie upgraden naar de hoogst beschikbare niet-exclusieve licentie zoals een professionele lease of onbeperkte lease, etc. Als er geen exclusieve rechten meer beschikbaar zijn, heeft dit geen invloed op de licentiehouders om hun niet-exclusieve licentie (s) te upgraden naar de hoogste vorm van niet-exclusieve licentie (s). Zodra de Licentienemer het toegestane aantal verkopen en andere limieten met betrekking tot zijn licentieovereenkomst heeft bereikt, kunnen er geen verkopen meer worden gedaan nadat de verkooplimiet is bereikt. Licentienemer stemt er uitdrukkelijk mee in zijn nummer te verwijderen van marktplaatsen, winkels, enz. Om te voorkomen dat het nummer continu wordt verkocht of er inkomsten mee wordt gegenereerd. Alle andere voorwaarden vermeld in punt (2) LEASING RECHTEN, die niet zijn opgenomen in dit punt (3) in gewijzigde vorm of als een toevoeging, gelden als algemene niet-exclusieve rechten voorwaarden die juridisch geldig en relevant zijn voor Premium Leasing Rechten. Bovendien zijn PREMIUM LEASING RIGHTS onderworpen aan registraties in punten (8) – (13).

(4) PROFESSIONELE LEASRECHTEN (Professional Lease)

(Indien van toepassing) – Dezelfde beperkingen als in punt (2) LEASING RECHTEN en punt (3) PREMIUM LEASING RECHTEN, maar met inbegrip van de volgende verschillen: Professional Lease rechten komen als een gemixte tag-free WAV-bestand, tag-free MP3-bestand en de bijbehorende afzonderlijke track-lijnen in WAV-formaat (ook bekend als tracked outs) samen met een licentieovereenkomst / ontvangstbewijs, met vermelding van de gebruiksrechten en details van de aankoop. In plaats van een toegestane oplage van maximaal 5.000 verkoopeenheden voor HUURRECHTEN, staan ​​professionele leaserechten tot 30.000 totale verkoopeenheden toe. Naast deze toegestane verkoopeenheden (fysieke of digitale verkoop van nummers) die tellen als 1 winstgevend project, mag de klant / licentienemer de beat (s) gebruiken voor 3 verdere winstgevende projecten. Licentienemer mag beatcompositie (s) gebruiken in nummer (s), gebruikt in openbare uitvoeringen zoals zowel winstgevende live shows als (winstgevende) video’s met inkomsten (bijvoorbeeld youtube, etc.), evenals winstgevende tv- en radio-airplay of video / audiostreams zoals Spotify / Apple Music, enz. Licentienemer mag in totaal maximaal $ 5000 verdienen via openbare optredens zoals live shows of video’s waarmee inkomsten worden gegenereerd. Licentiehouder mag de inkomsten voor beide soorten openbare uitvoeringen splitsen en zelf beslissen hoe hij zijn totale inkomstenlimiet wil gebruiken voor de 2 soorten openbare uitvoeringen die zijn toegestaan! Als de licentienemer besluit zijn nummer niet te verkopen onder gebruik van de toegestane verkoopeenheden als 1 winstgevend project, kan de licentienemer in plaats daarvan zijn toegestane totale winstlimiet verdubbelen voor openbare uitvoeringen die is gedefinieerd in zijn licentie (dit resulteert in $ 10.000 totale inkomsten voor professionele leaserechten via openbare optredens). In dit geval ziet de licentienemer af van zijn rechten om zijn muziek te verkopen als fysieke of digitale kopieën (unit-gerelateerd). Wat betreft tv-, radio-airplay- of video- / audiostreams, mag de licentienemer zijn nummer bij rotatie op 2 stations in totaal laten spelen, ofwel radiostations, tv-stations of stream-gebaseerde diensten zoals Spotify of digitale internetradio stations. Licentienemer mag in totaal $ 10.000 verdienen via deze toegestane rotaties, naast zijn toegestane verkooplimieten voor nummerverkoop en / of openbare optredens zoals live shows of inkomsten verdiende video’s. Als de licentiehouder zijn verkooplimiet bereikt die is toegestaan ​​voor rotaties / streams, moet hij zijn licentie upgraden naar exclusieve rechten, indien nog beschikbaar. Als er geen exclusieve rechten meer beschikbaar zijn voor de beat (s), moet de licentienemer verdere inkomsten melden aan de licentiegever (overschrijding van zijn toegestane omzet / winstlimiet voor rotaties / streams) en 50% van alle verdere inkomsten betalen, gemaakt via rotaties / streams , aan licentiegever via PayPal of bankoverschrijving, zodra deze is bijgeschreven op de bankrekening of de PayPal-account van de licentiehouder. Licentiegever behoudt op dit punt het exclusieve, wereldwijde en onbeperkte recht om naar eigen goeddunken verdere distributie, in de vorm van rotaties / streams, uit te schakelen. Zodra de licentiehouder de limiet van zijn toegestane verkoopeenheden en toegestane totale inkomsten heeft bereikt, en / of verdere verkoop gewenst is, moeten verdere rechten met een nieuwe verkooplimiet worden verkregen met een nieuwe licentie of licentie-upgrade (als de beat nog niet is verkocht met exclusieve rechten en is nog beschikbaar). Als de beat niet langer beschikbaar is en wordt aangeboden voor enige vorm van licentie en / of gemarkeerd als verkocht, kunnen licentiehouders van elk type niet-exclusieve rechten hun huidige licentie upgraden naar de hoogst beschikbare niet-exclusieve licentie (als er een hogere licentie beschikbaar is) ). Als er geen exclusieve rechten meer beschikbaar zijn, heeft dit geen invloed op licentiehouders om hun niet-exclusieve licentie (s) te upgraden naar de hoogste vorm van niet-exclusieve licentie (s). Zodra de Licentienemer het toegestane aantal verkopen en andere limieten met betrekking tot zijn licentieovereenkomst heeft bereikt, kunnen er geen verkopen meer worden gedaan nadat de verkooplimiet is bereikt. Licentienemer stemt er uitdrukkelijk mee in zijn nummer te verwijderen van marktplaatsen, winkels, enz. Om te voorkomen dat het nummer continu wordt verkocht of er inkomsten mee wordt gegenereerd. Alle andere voorwaarden vermeld in punt (2) LEASING RECHTEN en punt (3) PREMIUM LEASING RECHTEN, die niet zijn opgenomen in dit punt (5) in gewijzigde vorm of als een toevoeging, gelden als algemene niet-exclusieve rechten voorwaarden die rechtsgeldig zijn en relevant voor professionele leaserechten. Verder zijn op PROFESSIONELE HUURRECHTEN registraties van punten (8) – (13) van toepassing.

(5) ONBEPERKTE LEASRECHTEN (onbeperkte lease)

(Indien van toepassing) – Dezelfde beperkingen als in punt (2) LEASRECHTEN, punt (3) PREMIUM LEASINGRECHTEN en punt (4) PROFESSIONELE LEASINGRECHTEN, maar met inbegrip van de volgende verschillen: de aankoop van onbeperkte huurrechten verlenen de klant niet-exclusieve artistieke en commerciële rechten op de gekochte beat. Er is geen verkooplimiet (inkomstenlimiet) gerelateerd aan onbeperkte leaserechten, behalve dat de licentie 3 jaar geldig is. Nadat de licentie is verlopen, heeft de licentiehouder de optie om zijn licentie te verlengen door een nieuwe licentie voor onbeperkte leaserechten te kopen voor nog eens 3 jaar, een andere niet-exclusieve licentie (down-grade) of een upgrade naar exclusieve rechten (indien nog beschikbaar). Deze verlengings-, downgrade- of upgrade-optie voor licentienemer blijft onaangetast door een exclusieve verkoop van rechten (zelfs als er geen exclusieve rechten meer beschikbaar zijn, kan de licentienemer zijn niet-exclusieve licentie nog vernieuwen). Een onbeperkte aankoop van lease-rechten wordt geleverd als een gemengd tag-vrij WAV-bestand, een gemengd MP3-bestand en het bijbehorende afzonderlijke in WAV-formaat (ook bekend als tracked outs) samen met een licentieovereenkomst / ontvangstbewijs, waarin de gebruiksrechten en details van aankoop. Het is Licentienemer toegestaan ​​om zijn nummer over de beatcompositie te verkopen zonder enige verkoopbeperking of verkooplimiet, wereldwijd en in het hele universum, met een opzegtermijn van 3 jaar na de datum van aankoop, in elke commerciële / winstgevende vorm, en / of de rechten overdragen naar zijn nummer over de beat, naar een andere partij zoals Record Labels, een ander productiebedrijf en een andere artiest, maar nooit de rechten op de beat-compositie zelf voor een op zichzelf staand beat-compositieproduct. Licentienemer mag zijn liedjes in digitale of fysieke vorm, zoals singles, EP’s, LP’s, soundtracks, enz. Distribueren, onbeperkte op een eenheid gebaseerde verkopen genereren of uitbetalingen (onbeperkte inkomsten) verzamelen via op streaming gebaseerde services / plaforms zoals Spotify, Deezer, Apple Music en anderen, zonder enige winstlimiet. Licentienemer mag nummers gebruiken en onbeperkte inkomsten genereren via live-shows, uitzendingen of andere openbare uitvoeringen, zoals live shows of inkomsten genereren met video’s, verder kan Licentienemer onbeperkte inkomsten genereren via liedjes over beatcomposities die worden gebruikt als achtergrondelement in tv, video, Film- en dvd / computerspelprojecten zonder schriftelijke toestemming en / of een andere licentieovereenkomst. De licentiegever verbiedt uitdrukkelijk de wederverkoop of andere distributie van de stand-alone beat-compositie van de producent, hetzij zoals deze bestaan ​​of enige modificatie daarvan voor gebruik in een concurrerend product, noch kan de licentienemer zijn rechten op de beat-compositie overdragen aan een derde partij als deze geen volledig nummer met de eigen zang van de artiest / licentiehouder of op zijn minst songteksten. De licentienemer begrijpt dat de licentiegever 100% auteursrecht en eigendom van de oorspronkelijke instrumentale samenstelling behoudt en dat de licentienemer onbeperkte verkooprechten en gebruiksrechten op de beat-compositie (s) koopt, maar niet het intellectuele eigendom zelf. Dit is noodzakelijk en geeft de licentiegever het recht om de administratieve en wetgevende rechten op de beat-samenstelling te behouden, om niet-exclusieve vergunninghouders en licentie-garanties te kunnen garanderen. Licentiehouder moet op alle producties, producten en elk medium de naam van de producent (Eufame) of website (https://eufame.com) vermelden. Licentienemer stemt ermee in om de naam van de producent weer te geven op alle fysieke media of in webpresentatie van een deel (bijv. Vooraf luisteren) of som van de originele instrumentale compositie waarvoor een licentie is verleend in deze overeenkomst. Inclusief maar niet beperkt tot CD’s, CD-covers, boekjes, cassettebandjes, LP’s, kaarten, koffers, dozen, enz. (Voorbeeld credits: ‘Beat prod. By Eufame’ of ‘Music or Beat geproduceerd door Eufame (Eufame.com)’ … Muziek © 2018 Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. Alle weergegeven of downloadbare bestanden zoals MP3-bestanden moeten ‘Beat by Eufame’ bevatten in de bestandsnaam. Bovendien zijn ONBEPERKTE LEASRECHTEN onderworpen aan registraties in punt (8) – punt (13).

 

(6) EXCLUSIEVE RECHTEN

 
(Indien van toepassing) – De aankoop van exclusieve rechten verleent de klant volledige artistieke en commerciële rechten op de gekochte beat. Er zijn geen verkooplimieten met betrekking tot exclusieve rechten, in tegenstelling tot ‘Onbeperkte leaserechten’ hebben exclusieve rechten geen vervaldatum en hebben ze een onbeperkte levensduur. Bovendien worden beats die met exclusieve rechten zijn gekocht niet langer te koop aangeboden in een van onze winkels en markten! (huidige niet-exclusieve rechten licentiehouders kunnen hun licentie nog steeds gebruiken en hebben de optie om hun niet-exclusieve licentie te vernieuwen, te upgraden naar een hogere niet-exclusieve licentie of te downgraden naar een lagere niet-exclusieve licentie, zonder enige beëindiging). Een exclusieve aankoop van rechten wordt geleverd als een gemengd tag-vrij WAV-bestand, een gemengd MP3-bestand en het bijbehorende afzonderlijke in WAV-formaat (ook bekend als tracked outs) samen met een licentieovereenkomst / ontvangstbewijs, waarin de gebruiksrechten en details worden vermeld van aankoop. Het is Licentienemer toegestaan ​​om zijn nummer over de beat-compositie te verkopen zonder enige verkoopbeperking of sales cap, wereldwijd en door het universum, zonder beëindiging, in enige commerciële / winstgevende vorm, en / of de rechten op zijn nummer over de beat over te dragen, om een andere partij zoals Record Labels, een ander productiebedrijf en een andere artiest, maar nooit de rechten op de beat-compositie zelf voor een op zichzelf staand beat-compositieproduct. Licentienemer kan liedjes over beatcomposities gebruiken als achtergrondelement in tv-, video-, film- en dvd- / computerspelprojecten zonder schriftelijke toestemming en / of een andere licentieovereenkomst. Zodra een beat is verkocht met exclusieve rechten, is deze niet langer beschikbaar voor enige vorm van toekomstige verkoop / licenties. Eerdere niet-exclusieve rechten die worden verkocht voordat de beat exclusief is verkocht, worden hierdoor niet beïnvloed en blijven geldig totdat de verkooplimiet is bereikt. Licentiehouders van niet-exclusieve rechten kunnen hun huidige niet-exclusieve licentie upgraden naar een hogere of lagere niet-exclusieve licentie (indien beschikbaar). Het is daarom mogelijk dat een beat meerdere keren is verhuurd voordat exclusieve rechten worden verkocht. Zodra de exclusieve rechten zijn verkocht, worden de beat (s) gemarkeerd als ‘verkocht’ en worden eventuele download- en licentie-opties verwijderd. Op verzoek kan een verkochte beat worden verwijderd van elke website en marketingruimte waar deze door de licentiegever te koop is aangeboden, indien de licentiegever hiermee instemt. Dit is exclusief demonstratievideo’s (bijv. YouTube, enz.) Of demonstratief audiomateriaal dat wordt gebruikt in intro’s, animaties of als achtergrondmuziek. Het is Licentienemer niet toegestaan, noch heeft de bevoegdheid om andere niet-exclusieve licentie-eigenaren het gebruik van de beat-compositie (s) voor commerciële / winstgevende doeleinden toe te staan ​​/ te verbieden of juridische stappen te ondernemen tegen niet-exclusieve licentie-eigenaren. De licentiegever verbiedt uitdrukkelijk doorverkoop of andere distributie van de beat-samenstelling van de producent, hetzij zoals deze bestaat of enige wijziging daarvan voor gebruik in een concurrerend product, noch kan de licentienemer zijn rechten op de beat-samenstelling overdragen aan een derde partij als dit niet het geval is een volledig nummer met de eigen zang van de artiest / licentiehouder of op zijn minst songteksten. De licentienemer begrijpt dat de licentiegever 100% auteursrecht en eigendom van de originele instrumentale samenstelling behoudt en dat de licentienemer exclusieve verkooprechten en gebruiksrechten op de beat-compositie (s) koopt, maar niet het intellectuele eigendom zelf. Dit is noodzakelijk en geeft de licentiegever het recht om de administratieve en wetgevende rechten op de beat-samenstelling te behouden, om niet-exclusieve vergunninghouders en licentie-garanties te kunnen garanderen. Licentienemer moet op alle producties, producten en elk medium de naam van de producent (Eufame) vermelden. Licentienemer stemt ermee in om de naam van de producent weer te geven op alle fysieke media of in webpresentatie van een deel (bijv. Vooraf luisteren) of som van de originele instrumentale compositie waarvoor een licentie is verleend in deze overeenkomst. Inclusief maar niet beperkt tot CD’s, CD-covers, boekjes, cassettebandjes, LP’s, kaarten, koffers, dozen, enz. (Voorbeeldcredits: ‘Beat prod. Van Eufame’ of ‘Muziek of Beat geproduceerd door Eufame (Eufame.com) ‘… Muziek © 2018 Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. Alle weergegeven of downloadbare bestanden zoals MP3-bestanden moeten’ Beat by Eufame ‘bevatten in de bestandsnaam. EXCLUSIEVE RECHTEN zijn onderworpen aan registraties in punt (7) ) – punt (13).

 

(7) AANGEPASTE BEATS / REMIX-PRODUCTIE

Omdat Eufame ook Custom Beat-productie of Remix-productie aanbiedt, worden dit soort productiewerken behandeld als exclusieve rechten en hebben ze dezelfde rechten en beperkingen, zoals gedefinieerd en vermeld in punt (6) voor exclusieve rechten licenties, met de volgende uitzonderingen / toevoegingen / wijzigingen: Beat-composities die worden verkocht als ‘Custom Beats’ of ‘Custom Production’ zijn nooit openbaar getoond, gespeeld of gedistribueerd en worden uitsluitend gemaakt voor de klant / licentiehouder en verkocht aan de klant / licentiehouder, nooit eerder als niet-exclusieve rechten aan een derde is verkocht en niet op enig moment zal worden verkocht of te koop aangeboden, behalve als licentiehouder / klant zijn betalings- en transactie-verplichtingen niet bijhoudt. Licentiehouder / klant erkent dat Eufame niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk / vatbaar is voor juridische problemen, veroorzaakt door het gebruik van materiaal (bijv. Geluidsopnamen, monsters, loops, etc.), klant / licentiehouder wil dat Eufame de betreffende gebruiker gebruikt en opneemt ‘aangepaste beat’ / ‘aangepaste productie’ of ‘remixproductie’. Voor een aangepaste beatproductie vereist Eufame ½ (de helft) van het totale overeengekomen bedrag / prijs vooraf te betalen. Naast het bespreken van ideeën en de wensen van de klant / licentiehouder voor de ‘custom beat’ of ‘remixproductie’, ontvangt de klant / licentiehouder binnen 72 werkuren een eerste sample van de ‘custom beat’ geluidsopname als een getagd demo-bestand in MP3-formaat van lage kwaliteit , verzonden via e-mail. Naast het bespreken van verdere ideeën en de wensen van de klant / licentiehouder voor eventuele wijzigingen / toevoegingen aan de ‘custom beat’, zal Eufame blijven werken totdat de klant / licentiehouder volledig tevreden is met de resultaten. Na afloop ontvangt de licentiehouder / klant na de mondelinge of schriftelijke goedkeuring van de klant / licentienemer (via e-mail, telefoon, skype, etc.) de volledige niet-gecodeerde beat, inclusief gevonden bestanden, gemengd WAV-bestand en MP3-bestand + licentie- overeenkomst / ontvangst, binnen 24 kantooruren na de laatste betaling, 2/2 (2e helft), is afbetaald. Als de klant / licentienemer zijn betalingspercentages, datums of andere taken met betrekking tot de transactie, etc. niet bijhoudt, heeft Eufame het recht om de aangepaste beat als product / beat-samenstelling te gebruiken voor openbare licenties, in welke vorm dan ook, of voor eigen projecten, naar eigen goeddunken. Klant / licentienemer zal dan een professionele lease houden aan de betreffende beat (s) of lagere / hogere niet-exclusieve licentie, in het geval dat de betaling (en) die hij al heeft gedaan, minimaal het bedrag dekken dat nodig is voor dit type licentie! Bovendien heeft Eufame altijd het exclusieve en onbeperkte recht om de ‘custom beat-productie’ of ‘remix-productie’ op elk gewenst moment te annuleren door de klant / licentiehouder het bedrag terug te sturen dat de klant / licentiehouder voor de beat heeft betaald. Klant / licentienemer zal dan een professionele lease of lagere / hogere niet-exclusieve licentie houden op de betreffende beat (s), in het geval dat de betaling (en) die hij al heeft gedaan, minimaal het bedrag dekken dat nodig is voor dit type licentie! Verder zijn ‘Custom Beats’ en ‘remixproducties’ onderhevig aan registraties in punt (8) – punt (13).

 

 

 

(8) KREDIETOVEREENKOMST

Er moet altijd een creditering worden gegeven aan ‘Eufame’ in schriftelijke vorm, bijvoorbeeld ‘Beat by Eufame (Eufame.com)’. Door een aankoop te doen of demo-beats, getagde beats, etc. of soortgelijke inhoud te downloaden, verklaart de klant dat hij de producent waar mogelijk in schriftelijke vorm (cd-hoes / boekje, lied- of videobeschrijvingen) YouTube-video’s, bestandsnamen, mixtapes, albums, singles, remixes, sociale netwerkpagina’s zoals Facebook, muzieksites zoals soundcloud, nagalm, enz.). Het juiste krediet wordt als volgt gegeven: (Voorbeeldcredits: ‘Beat prod. By Eufame’ of ‘Beat by Eufame (https://eufame.com)’ … Muziek © 2018 Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie. Alle weergegeven of downloadbare bestanden zoals mp3’s, wav-bestanden, enz. moeten ‘Beat by Eufame’ in de bestandsnaam bevatten. Als beat-compositie (s) en / of gelicentieerd materiaal (een) vooraf opgenomen en gemengde / ingesloten haak (ken) bevatten ( ook bekend als koor) door een artiest (zanger / rapper), de naam van de artiest wordt vermeld en kan worden gevonden in de bestandsnaam of gekochte items en op onze website. Als er twijfel bestaat over de naam van een artiest, de licentiehouder of persoon die deze overeenkomst aangaat gebonden aan de algemene voorwaarden, heeft de verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen voor deze informatie. Als een beat-compositie dergelijke (a) hook (s) bevat, is alle credits die nodig zijn voor ‘Eufame’ moest ook als volgt in schriftelijke vorm worden gegeven (‘Hook by Artistname’ of ‘featuring Artistname’). Alle haken zijn royaltyvrij als Eufame bezit volledige commerciële / winstgevende rechten daarop. Beats met hooks die worden weergegeven als ‘instrumentals with hooks’ worden net als alle andere beatcomposities behandeld met betrekking tot licenties en registraties in de algemene voorwaarden. Alle artiesten die op beats en haken optreden zijn vooraf betaald voor hun werk als ‘werk te huur’ en zijn wettelijk gekwalificeerd om deze overeenkomst aan te gaan zonder verdere overeenkomst (en). Er is geen verdere licentiedocumentatie door Eufame vereist voor het bewijs van juridische correctheid.

 

 

(9) BETALINGEN

Eufame accepteert PayPal, belangrijke creditcardbetalingen, Western Union en bankoverschrijvingen. Alle betalingen moeten worden betaald of vooraf worden betaald vóór levering van het product. Bijv. dit betekent tegelijkertijd dat diensten of producten van Eufame alleen worden geleverd na ontvangst van de betaling (en), nooit vooraf. Betalingen die nog in behandeling zijn en nog niet worden gecrediteerd, moeten eerst worden gecrediteerd vóór levering! Betalingsplannen voor services en producten kunnen individueel worden ingesteld. Een mondelinge of schriftelijke afzonderlijke individuele overeenkomst is daarom noodzakelijk. Betalingsplannen kunnen variëren van 2-6 betalingsstappen, minimaal ¼ van de totale prijs van de dienst (en) / product (en) moet vooraf worden betaald als aanbetaling. Als de klant zijn betalingsplanverplichtingen niet nakomt en het betalingsplan niet voltooit of de overeengekomen betalingstarieven en -datums niet bijhoudt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden voor alle betalingen vanwege de administratieve werkzaamheden en mogelijke financiële verliezen. De beat wordt weer beschikbaar voor verkoop en de klant zal een professionele lease houden aan de betreffende beat (s), in het geval dat de betaling (en) die hij heeft gedaan, minimaal het bedrag dekken dat nodig is voor dit type licentie! Beats die worden betaald met betalingsplannen worden op onze website (s) en maketplaces ‘on hold’ gezet en gemarkeerd, en worden mogelijk niet langer met exclusieve rechten verkocht, maar kunnen toch tegelijkertijd aan meerdere klanten worden verhuurd tot de laatste betalingsstap van het betalingsplan is voltooid en het totale bedrag van alle artikelen / diensten / producten is afbetaald. In geval van een geldteruggave door een van de partijen, wordt het uitgegeven contract ongeldig. Betalingen die in welke vorm dan ook worden gehouden, terugbetaald, geannuleerd of onjuist zijn, door een van de partijen, leiden ertoe dat de uitgegeven overeenkomst (en) / licentieovereenkomst (en) en alle daarin verleende rechten ongeldig en ongedaan worden gemaakt.

 

(10) PUBLIEKE PRESTATIES

(Shows / video’s / streams / radio- en tv-airplay) – openbare optredens zijn ‘live shows’, ‘live videostreams’, ‘video’s’, ‘audiostreams’, ‘radio airplay’, tv airplay ‘en’ filmmuziek ‘als alleen muziek (standalone) of muziek in een film, tv- of video-commercial, spot, enz. Niet-winstgevende live-uitvoeringen of openbare uitvoeringen (niet-winstgevende live-shows, niet-winstgevende videostreams, niet winstgevende audiostreams) zijn toegestaan ​​voor elk licentietype, zonder beperking in het aantal uitvoeringen. Winstgevende prestaties zijn alleen toegestaan ​​met premium lease-rechten, professionele lease-rechten, onbeperkte lease-rechten en / of exclusieve rechten. Zie toepasselijke / specifieke licentiebeschrijving en voorwaarden. De enige licentie die onbeperkte openbare uitvoeringen van welke aard dan ook toestaat, is onbeperkte huurrechten en / of exclusieve rechten. TV- en radio-uitzending of streams zijn alleen toegestaan ​​voor professionele huurrechten, onbeperkte huurrechten en / of exclusieve rechten. Winstgevende liveshows of video’s waarmee inkomsten worden gegenereerd, zijn toegestaan ​​voor elke licentie die hoger is dan de standaardhuurrechten (zie beperkingen in punten 2-7). Alle winstgevende openbare uitvoeringen evenals toegestane verkoopeenheden, indien van toepassing voor het licentietype, zijn royaltyvrij. Dit betekent dat de licentiehouder 100% winst / winst maakt – uitzondering: regels voor rotaties / streams zoals gedefinieerd in punt (4) PROFESSIONELE LEASRECHTEN

 

(11) YOUTUBE-VIDEO’S (Content ID)

De licentiegever behoudt de onbeperkte, wereldwijde rechten om zijn beatcomposities te registreren bij een content-ID-programma / instelling zoals AdRev, enz. (Als u vragen heeft over Content ID of AdRev, gelieve google ‘Content ID’ en ‘AdRev’) en wees de enige beheerder van YouTube-rechten met behulp van een dergelijk content ID-programma. Dit is noodzakelijk en geeft de licentiegever het recht om de administratieve en wetgevende rechten op de beat-samenstelling te behouden, om niet-exclusieve en exclusieve licentie-eigenaren administratieve begeleiding en licentie-garanties te kunnen garanderen. Het belangrijkste doel is om te voorkomen dat mensen beats stelen en deze gebruiken in video’s zonder een licentie te bezitten. Wat AdRev doet, is YouTube-video’s scannen op audiomateriaal geproduceerd door Eufame (en stuurt automatisch een auteursrechtclaim, waardoor je video’s tijdelijk geen inkomsten genereren. Maak je geen zorgen! Deze claim is meer een melding en is NIET schadelijk voor je kanaal of video, noch dwingt het je om de video (‘s) te verwijderen, het enige wat het doet, is de optie voor het genereren van inkomsten tijdelijk uitschakelen. Je video blijft spelen zonder enige andere beperkingen. Iedereen die gratis downloads en getagde demo-downloads in video’s op YouTube gebruikt, kan negeren deze auteursrechtmelding, omdat deze je video niet stopt en het genereren van inkomsten helemaal niet is toegestaan ​​voor beats zonder licentie (als het genereren van inkomsten gewenst is, kun je een premium-licentie of hoger kopen als beat nog beschikbaar is). BELANGRIJK! – Alle licentie-eigenaren moeten ons hun link (s) naar hun video (‘s) en details van aankoop sturen, zodat we hun video (‘ s) op de witte lijst kunnen plaatsen en de auteursrechtclaim binnen 24 uur kunnen verwijderen – pl stuur details / links naar: klantenservice@eufame.com inclusief uw volledige naam, link naar video (‘s) en / of e-mailadres gebruikt voor aankoop. Dit is het exacte bericht dat je zou kunnen ontvangen: vanwege een auteursrechtclaim verdien je niet langer geld met de volgende YouTube-video. Het is nog steeds speelbaar op YouTube, maar de auteursrechteigenaar zou ervoor kunnen kiezen er advertenties op te tonen. Het is daarom mogelijk dat u een auteursrechtclaim ontvangt op YouTube-video’s, zelfs als u een licentie bezit. Zoals hierboven vermeld, volgt u de vetgedrukte instructies! Het gebruik van een content ID-programma is de enige manier waarop we kunnen verzekeren dat alleen mensen met een passende beat-licentie hun video’s rechtmatig en legaal geld verdienen op YouTube. Het beschermt ook uw video’s tegen het ontvangen van frauduleuze claims van derden die claimen de administratieve rechten op de beats te bezitten. Als u vragen heeft over dit probleem, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail. We zullen dan binnen 24 uur reageren.

(12) LEVERING

Producten, bestanden en documenten worden elektronisch geleverd via een automatisch systeem indien gekocht via onze winkel voor directe levering, en ook handmatig binnen een tijdsbestek van 24 werkuren indien op een andere manier gekocht. Alle producten, bestanden en documenten worden elektronisch geleverd via e-mail als downloadkoppelingen, gehost via een bestandsverzenddienst zoals sendspace/wetransfe , licentieovereenkomst (en) kunnen als bijgevoegde pdf-bestand (en) worden verzonden. Er worden geen tastbare / fysieke kopieën per post bezorgd. Controleer uw spam- en junkmappen als u onze e-mails niet in uw inbox vindt. Zorg ervoor dat u geen pop-upvensters in uw browser of koppelingen in uw e-mailprovider / software blokkeert. Als op koppelingen niet kan worden geklikt, kopieert en plakt u de koppeling (en) in de adresbalk van uw browser. Als u problemen ondervindt met downloadlinks, probeer dan een andere browser of computer / apparaat. De meeste mobiele telefoons en apparaten kunnen geen bestanden downloaden en opslaan. Gebruik een desktopcomputer zoals een pc, Mac, laptop of Macbook om de bestanden / documenten correct te downloaden.

(13) ALGEMENE VOORWAARDEN

De licentieovereenkomst (en) hoeven niet te zijn ondertekend door de klant (en) / licentiehouder (s) en worden automatisch rechtsgeldig en actief bij aankoop (betaling moet volledig worden gecrediteerd) en ontvangstbewijs van gekochte artikelen. Zoals weergegeven op onze website, stemt de klant automatisch in met alle registraties / inhoud die worden vermeld in de algemene voorwaarden en gaat deze overeenkomst aan bij aankoop. Door een betaling te doen, verklaart de klant (licentienemer) dat hij volledig op de hoogte is van de volledige inhoud die in de algemene voorwaarden wordt vermeld, dat hij deze volledig accepteert en ermee instemt. De volledige voorwaarden staan ​​vermeld op onze officiële webpagina www.eufame.com/terms-conditions/ In het geval van mogelijke wijzigingen in een van de vermelde punten, of als één punt ongeldig of aangepast wordt, blijven alle andere punten in de algemene voorwaarden onaangetast en zijn nog steeds geldig. Eerder verkochte licenties en toegekende rechten blijven onaangetast door toekomstige wijzigingen in de algemene voorwaarden. Eufame heeft het wettelijke recht, maar nooit de plicht, exclusieve rechten van de huidige licentiehouder voor exclusieve rechten opnieuw te kopen, voor elke hoeveelheid geld, als de licentiehouder van de exclusieve rechten hiermee instemt en zijn exclusieve rechten weer wil verkopen aan de licentiegever. Geïnteresseerde partijen, klanten / klanten en licentiehouders / licentiehouders hebben de volledige verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden te lezen alvorens een aankoop te doen en te controleren op updates en / of wijzigingen in de algemene voorwaarden op onze website www.eufame.com  / algemene voorwaarden. Eufame Productions (ook bekend als ‘Eufame’ en ‘Eufame Beats’) is niet verplicht om wijzigingen in de algemene voorwaarden op elk moment of in welke vorm dan ook openbaar te maken. De wettelijke woonplaats van dit bedrijf is EUFAME / Nederland (Europa). Op elk punt in deze schriftelijke overeenkomst, eventuele beperkingen daarvan en de algemene rechtsverhouding is in elk geval Nederlands recht van toepassing. Als een beat gesampled materiaal bevat, moet het monster zelf worden verwijderd door de klant (en) / licentiehouder (s), nooit door Eufame. De klant (en) / licentienemer (s) begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor het wissen van alle monsters die zij verkiezen te gebruiken en dat de licentiegever niet aansprakelijk kan worden gesteld voor misbruik van enig bemonsterd materiaal dat de licentienemer gebruikt in in combinatie met de originele instrumentale samenstelling waarvoor een licentie wordt verleend in deze overeenkomst. De licentienemer (s) begrijpen (en) en accepteren dat hij / zij alleen heeft betaald voor het productiewerk van de producent. De licentiegever claimt / bezit geen rechten op enig bemonsterd materiaal. In geen geval mag een klant / licentienemer de beat zelf of eventuele wijzigingen daarvan doorverkopen, noch de rechten op de beatcompositie in welke vorm dan ook overdragen aan een derde, behalve wat is vermeld in de toepasselijke licentiebeschrijvingen (specifiek punt 2-6 en alle andere beperkingen). Rechten die aan een klant worden gegeven, zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gerestitueerd, als een klant / licentienemer een andere of andere artiest (en) heeft die niet als licentiehouders in zijn licentieovereenkomst zijn vermeld op de datum van aankoop, de uitgegeven rechten op de beat- compositie voor gebruik in nummer (s) van licentienemer / klant, met de betreffende artiest (en), zijn niet-overdraagbaar naar andere en niet-splitsbaar, voor elke vorm van niet-exclusieve licentie (s) en blijven strikt en uitsluitend gebonden aan de klant /licentiehouder. Exclusieve rechten licentie-eigenaren kunnen rechten splitsen, rechten overdragen of rechten delen op de beat-compositie bij gebruik van hun nummer (s), door een individuele schriftelijke overeenkomst op te zetten die naar eigen goeddunken van de licentiegever in ondertekende vorm moet worden goedgekeurd. Als aanvullende licentieovereenkomst (en), nieuwe licentieovereenkomst (en) of wijzigingen in (a) huidige licentieovereenkomst (en) of betrokken toevoegingen / aanpassingen, enz. Gewenst zijn, licentieovereenkomst (en) of contract (en) ) moeten deze algemene voorwaarden bevatten en verwijzen naar de punten / inhoud die in deze algemene voorwaarden worden vermeld om te kunnen worden gecombineerd met alle vereiste en noodzakelijke informatie / registraties voor elk licentietype, garanties en algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn definitief en kunnen achteraf niet worden gewijzigd / gewijzigd / aangepast / terugbetaald zonder goedkeuring van de licentiegever. Het maakt niet uit of exclusieve rechten of andere licenties op een beat worden verkocht, Eufame zal die beat altijd mogen gebruiken voor eigen promotioneel gebruik, zonder beperking, wereldwijd en in het hele universum, zonder beëindiging. Daarom kunnen alle verkochte beats op de webpagina blijven of op alle websites en marktplaatsen die ze hebben aangeboden, als de licentiegever daartoe besluit. Download- en licentie- / aankoopopties voor exclusief verkochte beats (exclusieve rechten) worden verwijderd en de beat wordt gemarkeerd als ‘verkocht’ en wordt niet meer beschikbaar voor enige vorm van toekomstige licenties, behalve voor niet-exclusieve licentie-upgrades zoals gedefinieerd in punt (2) ) – punt (6) voor actieve niet-exclusieve licentie-eigenaren. Klant (en) / Licentiehouder (s) kunnen de lengte van een beat bewerken / wijzigen, mixen / masteren van een beat (gebruik van effecten, verandering van volumes / niveaus, enz.), En algemene wijzigingen, zoals structuur van instrumentatie ( afzonderlijke tracklines), naar eigen goeddunken, zolang ze een licentie voor de beat bezitten en de geluidsstructuur van de beat zelf niet wijzigen, zodat de beat onherkenbaar wordt (bijvoorbeeld alleen met drums of met minder dan 70% van alle geluiden / instrumenten die deel uitmaken van de originele beatcompositie). Het is ook niet toegestaan ​​om delen, melodieën, instrumenten, geluiden, drumarrangementen, enz. Van de originele instrumentale compositie te gebruiken voor gebruik in andere composities in een competitief product (bijvoorbeeld: remixes of gesamplede muziek / beats) zonder schriftelijke toestemming en goedkeuring van de licentiegever. Remixen met materiaal van de originele beatcompositie, of muzikale versies met betrekking tot de originele beatcompositie, gespeeld met live instrumenten (orkest, band, enz.) Zijn alleen toegestaan ​​voor licentiehouders van professionele leaserechten (niet-winstgevend gebruik of zoals gedefinieerd in hun specificaties van openbare prestatierechten) of voor licentiehouders van exclusieve rechten (onbeperkt winstgevend gebruik), in beide gevallen alleen met schriftelijke toestemming of een mondelinge overeenkomst en goedkeuring van de licentiegever. Na de levering van de beat, zal Eufame vrij zijn van verdere verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen jegens de klant (en) / licentiehouder (s) en wettelijk vrijgesteld van verdere plichten. Muzikale compositie (s) / Beat (s) van Eufame mogen NIET worden geüpload op een website, marktplaats of in enige vorm worden verspreid zonder zijn toestemming en schriftelijke toestemming. Eufame is niet verantwoordelijk voor enige andere website (s), marktplaats (en), companie (s) of persoon (personen) die beweren zijn beats te verkopen en de rechten daarop bezitten, noch is Eufame juridisch verantwoordelijk, noch aansprakelijk / vatbaar voor enige schade , schade, financiële verliezen of juridische kwesties, veroorzaakt door iemand die de vermelde algemene voorwaarden misbruikt, negeert of niet respecteert. Iedereen die misbruik maakt van deze algemene voorwaarden of enig ander juridisch aspect met betrekking tot muziek, inhoud of fysiek en / of intellectueel eigendom van Eufame en deze schendt, wordt waarschijnlijk geconfronteerd met een rechtszaak en een strafrechtelijke straf en wordt verantwoordelijk gehouden voor inbreuk.

(14) DRUMKITS / GELUIDEN

Alle producten die worden verkocht als ‚drum-kits ‘,‚ drum-packs’, ‚drum-sounds ‘,‚ one-shots’, ‚sounds ‘,‚ sound-packs’, ‚libraries ‘, ‚Uitbreidingen ‘,‚ plug-ins’ enz. Op onze pagina zijn royaltyvrij. Dit betekent dat u de niet-exclusieve rechten koopt om ze vrij te gebruiken in elke geluid / audio- en / of audiovisuele productie zonder extra compensatie voor Eufame. U mag de geluiden of kits niet distribueren, verkopen, toewijzen, in licentie geven of anderszins overdragen, behalve zoals opgenomen in een productie. U mag de geluiden of loops niet verspreiden zonder dat de productie van muziek en / of vocale productie is toegevoegd of instructies geven over hoe u de geluiden of loops uit een productie kunt extraheren. Er zijn geen terugbetalingen voor drumkits voor het geval je de geluiden niet leuk vindt. Alle drummonsters zijn professioneel verwerkt en we leveren altijd producten van hoge kwaliteit. De demogeluiden in het kleine voorbeeldpakket kunnen gratis worden gedownload om de kwaliteit en het formaat van de bestanden te controleren en kunnen voor elk productiedoeleinden op elk medium worden gebruikt. U mag de gratis sample-drum-geluiden in geen enkele vorm op een website doorverkopen of distribueren. U mag de geluiden of loops niet distribueren, noch in het native formaat of opnieuw geformatteerd, gefilterd, opnieuw gesynthetiseerd of anderszins bewerkt voor gebruik als geluiden, multi-geluiden, samples, loops, multi-samples in een sampler, sample-afspeelunit, website , computer of andere media.

Verklaring van toetsen (zie voorwaarden, vermeld in bovenstaande punten voor details)

Licentiehouder (s): ook aangeduid als ‘klant (en)’, ‘klant (en)’, ‘artiest (en)’, ‘licentiehouder (s)’ of ‘licentiehouder (s)’ betekent de persoon (personen) ), bedrijf (en), organisatie (s) en partij (en) die een product of licentie (s) kopen op onze website of marktplaatsen, die hem / hen / het rechten verleent op (a) beat-compositie ( s) geproduceerd door Eufame


Licentiegever: de licentiegever, ook wel aangeduid als ‘de producent’, ‘de componist’, voorheen bekend als ‘Eufame’, ‘Eufame Beats’, ‘Eufame Productions’ en ‘Heat Up Beats’, is de rechtmatige eigenaar van auteursrechten en originator / eigenaar van het intellectuele eigendom en alle rechten op de muziek, beat (s), beat-compositie (s), instrumentale (n) en originele geluidsopname (s). De licentiegever verkoopt rechten op zijn muziek en producten en is het eerste onderdeel van de licentie. De licentiegever heeft het wereldwijde, onbeperkte wettelijke recht om deze overeenkomst aan te gaan en rechten op zijn muziek en licenties in het hele universum te verkopen, zonder beëindiging en enige beperkingen.


Beat-compositie (s): ook wel ‘beat (s)’, ‘instrumental (s)’, ‘composition (s)’, ‘sound-recording (s)’ genoemd, is de instrumentale muziek die wordt aangeboden voor verkoop, of verkocht worden als een product in de vorm van commerciële / winstgevende gebruiks- en distributierechten, of vrij aangeboden, getoond, gespeeld, ingebed en / of te koop aangeboden of gedownload op onze website en op elke andere hoorbare manier. Beat-compositie (s) zijn instrumentale -muziek, -tracks, -composities, -producties en -muziekmateriaal geproduceerd en gecomponeerd door Eufame.


Licentie (s): ook wel ‘licentieovereenkomst’, ‘rechtenovereenkomst’ of gewoon ‘overeenkomst’ genoemd, staat voor het soort rechten dat een licentiehouder zal worden verleend door een aankoop van een of meerdere producten die te koop worden aangeboden op onze website ( s) en / of marktplaats (en). De afzonderlijke soorten licenties zijn specifiek gedefinieerd in punt (2) – punt (7) en zijn bovendien onderworpen aan registraties in punt (8 – 13) in de Algemene voorwaarden.


Product (en): ook aangeduid als ‘item (s)’ of ‘goederen’ staan voor ‘licentie (s)’, ‘beat-compositie (s)’, ‘drumstel (len)’, ‘geluid (en) ) ‘of enige’ service (s) ‘te koop aangeboden of gratis te downloaden op onze website (s) en / of marktplaats (en)


Niet-exclusief: ook wel aangeduid als ‘niet-exclusieve rechten’, ‘beperkte rechten’, ‘leasing’ of ‘leasingrechten’ staan voor rechten, licenties en / of producten die niet uitsluitend aan één persoon worden verleend of verkocht / bedrijf / organisatie, maar voor meerdere personen / bedrijven / organisaties tegelijkertijd. Deze ‘niet-exclusieve’ rechten, licenties of producten hebben strengere beperkingen en beperkingen dan exclusieve rechten, licenties of producten, enz. ‘Niet-exclusieve’ rechten, licenties of producten zijn niet beperkt tot de betreffende persoon, groep of gebied. De term ‘niet-exclusief’ betekent ‘niet exclusief’.


Exclusief: ook wel aangeduid als ‘exclusieve rechten’, ‘buyout’ of ‘enig eigendom’ staan voor rechten, licenties en / of producten, die uitsluitend worden verleend of verkocht aan één persoon / bedrijf / organisatie, maar niet aan meerdere personen / bedrijven / organisaties tegelijkertijd. Deze ‘exclusieve’ rechten, licenties of producten hebben minder strikte beperkingen en beperkingen dan niet-exclusieve rechten, licenties of producten, enz. ‘Exclusieve’ rechten, licenties of producten zijn beperkt tot de betreffende persoon, groep of gebied. Exclusieve rechten kunnen worden verkocht, zelfs als beats eerder niet-exclusief zijn verkocht! Zie registraties in punt (6) voor details.


Custom Beat (s) & Remix-productie (s): ook wel ‘custom beat-productie’, ‘custom-productie’, ‘remix beat-productie’ of ‘custom remix-productie’, enz., Staan voor beat-productiewerk inclusief de beat-compositie, Eufame doet voor klant (en) / licentiehouder (s) als zij speciale verzoeken en wensen hebben voor een gloednieuwe beat-compositie, uitsluitend gemaakt voor hun behoeften, waardoor de klant (en) / licentiehouder (s) exclusieve rechten hebben op de betreffende ‘aangepaste’ beat-compositie, terwijl niet dezelfde beat-compositie wordt aangeboden aan andere geïnteresseerde partijen / klanten / licentiehouders. De term ‘op maat’ betekent: ‘gemaakt volgens de specificaties van een individuele klant’. ‘Custom Beats’ en ‘Remix Production’ worden gelijk behandeld.


 

DISCLAIMER:

Als je vragen hebt over een van de punten in dit document of over de inhoud van de algemene voorwaarden, kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: klantenservice@eufame.com voordat je een aankoop doet voor onze producten of een download / gebruik maakt van van onze inhoud / producten, om misverstanden te voorkomen. Als een voorwaarde en / of overeenkomstige inhoud in deze algemene voorwaarden niet volledig wordt begrepen, is het de plicht van de klant / licentienemer om zichzelf te informeren over de betreffende voorwaarden om misverstanden te voorkomen.

Door een aankoop te doen of onze inhoud / producten te downloaden / gebruiken, bevestigt u automatisch dat u de volledige voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u volledig akkoord gaat met de voorwaarden. Aangezien deze voorwaarden volledig toegankelijk zijn, kunnen worden bekeken en worden vermeld op onze officiële website (s) en marktplaats (en), wordt elke uitgegeven licentieovereenkomst automatisch geldig bij aankoop of download / gebruik van onze inhoud / producten / eigendom

  • Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Ik behoud mij het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25-08-2019 -(dd.mm.yyyy)

Translate »